Jaarplan en jaarverslag

In het begin van dit nieuwe jaar gaat de cliëntenraad werken aan een jaarplan. Hierin worden de geplande activiteiten van de cliëntenraad opgenomen.

Het jaarverslag over 2015 wordt in het eerste kwartaal van 2016 gepresenteerd. Hierin komt onder andere in te staan welke adviezen de cliëntenraad het afgelopen eerste jaar heeft uitgebracht.

Zodra het jaarverslag klaar is zal het worden gepubliceerd worden bij de nieuwsitems op deze website.