Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert het bestuur van WerkSaam over het te voeren beleid. De beleidsmedewerkers van WerkSaam maken beleidsstukken en verordeningen. Voordat die aan het bestuur worden aangeboden komt het ter advisering bij ons. Verder geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over allerlei andere zaken. Dit doen wij altijd schriftelijk.

Vergaderingen

Minimaal twee keer per jaar vergaderen wij met het bestuur. Zelf vergaderen wij één keer per maand.

Meer informatie