Wat doet de cliëntenraad niet?

De Cliëntenraad gaat niet over:

  • individuele klachten;
  • bezwaarschriften;
  • regelingen van de gemeenten zoals het minimabeleid en de bijzondere bijstandminimabeleid van de gemeenten;
  • heffingskortingen, toeslagen en andere belastingzaken.

Hierover kunt u contact op te nemen met WerkSaam Westfriesland, uw gemeente of de Belastingdienst.