Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij adviseren het bestuur van WerkSaam Westfriesland op het gebied van het beleid van de Participatiewet. Wij zijn er voor u! Wij volgen de beleidsontwikkelingen van WerkSaam Westfriesland en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarbij staan de belangen van de verschillende cliëntengroepen voorop.

Missie

Wij behartigen zo goed mogelijk de belangen van de mensen die te maken hebben met de Participatiewet. Daarbij behoren ook de mensen met een arbeidsbeperking. Wij willen in goede samenwerking met het bestuur van WerkSaam zorgen voor een zorgvuldige uitvoering van de Participatiewet.

Uitgangspunten

Voor onze adviezen beoordelen wij het beleid vanuit het oogpunt van de verschilende cliëntengroepen. Hierbij zijn respect, rechtvaardigheid, de menselijke maat en duidelijke communicatie voor ons belangrijke waarden.

Taken

De cliëntenraad is nauw betroken bij beleidsontwikkelingen van WerkSaam Westfriesland. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarbij staan de belangen van de cliënten voorop.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.