Lezen en Schrijven

Volwasseneneducatie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal: lezen, schrijven, rekenen met inbegrip van basis computervaardigheden.