Volwasseneneducatie

Met diverse taaltrajecten wil WerkSaam in de regiogemeenten de taalvaardigheid van de inwoners van Westfriesland verbeteren (aanpak laaggeletterdheid).

Doelgroep

Inwoners uit de regio Westfriesland in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Inwoners uit deze regio die nog moeten inburgeren, kunnen geen gebruik maken van de taaltrajecten voor volwassenen.

Taalaanbod

Het ROC De Kop verzorgt op verzoek van WerkSaam verschillende taaltrajecten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Deze trajecten (bijv. Nederlands als moedertaal, Nederlands voor anderstaligen en Staatsexamen) verzorgt het ROC De Kop in Hoorn.

Daarnaast ondersteunt het Vrijwillgerspunt volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, bijv. met conversatielessen. Opgeleide vrijwilligers verzorgen deze lessen.

Deelname aan een taaltraject is gratis. U betaalt alleen het cursusmateriaal en uw reiskosten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via Hans Lahnstein, e-mailadres: hans.lahnstein@werksaamwf.nl.

Meer informatie

In de folder Educatieve Trajecten van het ROC vindt u meer informatie over de taal- en rekentrajecten.

Wet Taaleis

Sinds 1 januari 2016 bestaat de wet Taaleis Participatiewet. Wat betekent dit? Lees hier verder.