Nieuwe wet Taaleis Participatiewet

De Participatiewet kent een taaleis. Wat betekent dit?

Taal, werk en bijstand

Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, is het vaak moeilijker om aan het werk te komen. Daarom moeten mensen met een bijstandsuitkering Nederlands kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven op 1F/A2 niveau. Dit is het taalniveau van kinderen in groep 8 van de basisschool.

Mensen in de bijstand moeten zich inspannen om de Nederlandse taal op dit basisniveau (1F/A2) te krijgen.

Diploma

Vraagt u bijstand aan of heeft u een bijstandsuitkering, dan kijkt WerkSaam of u dit taalniveau heeft.

Heeft u dit niet, dan moet u aantonen dat uw Nederlands aan dit taalniveau voldoet. Bijvoorbeeld met een diploma, certificaat of een overgangsbewijs naar het voortgezet onderwijs.

Toets

Kunt u dit niet aantonen, dan meldt WerkSaam u aan voor een toets. Deze toets meet of u de Nederlandse taal voldoende spreekt, begrijpt, leest en schrijft. WerkSaam betaalt deze toets.

Slaagt u niet voor deze toets, dan moet u zich inspannen om uw Nederlands te verbeteren. WerkSaam kijkt samen met u wat hiervoor nodig is.

Verlaging uitkering?

Wilt u zich niet inspannen om uw Nederlands te verbeteren, dan kan WerkSaam uw bijstandsuitkering verlagen. Eerst met 20% en na 6 maanden met 40%. En na 1 jaar zelfs met 100%.

De verlaging vindt niet plaats als u wel probeert uw Nederlands te verbeteren.