Huurbevriezing

Op 1 juli 2020 worden de huurprijzen geïndexeerd. Dit betekent dat de huur omhoog gaat. In 2019 is er een Sociaal Huurakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Om dit te realiseren kan er huurbevriezing worden aangevraagd bij de woningcorporaties.

Huurbevriezing betekent dat uw huur niet verhoogd wordt. U heeft mogelijk recht als u een laag inkomen heeft en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. Die is € 619,01 per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 663,40 per maand voor huishoudens van 3 of meer personen.

Er wordt per aanvraag maatwerk geleverd. Er zal naar de volgende punten worden gekeken:

          Het aantal personen in het huishouden;

          Het inkomen;

          De (netto) huurprijs van de woning waarin u woont.

Bij de berekening van het huishoudinkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen dat de Belastingdienst gebruikt. Op uw aanslag heet dit het verzamelinkomen.

Een voorbeeld:
Een huishouden van 2 personen heeft een inkomen van € 20.000, - per jaar. De kale huur van de woning is 
€ 630,,- per maand. Dit is hoger dan de voor dit huishouden geldende (lage) aftoppingsgrens van € 619,01,- per maand in 2020. Daardoor komt dit huishouden in aanmerking voor huurbevriezing per 1 juli. Het huishouden doet daarvoor een verzoek en de woningcorporatie bevriest de huurprijs, na controle van de benodigde gegevens.

U kunt vanaf eind april 2020 een aanvraag huurbevriezing indienen bij uw woningcorporatie.