Persoonlijk contact tussen coach en cliënt gaat door

De Corona crisis zorgt er voor dat onze arbeidscoaches op een andere manier contact hebben met cliënten. Sommige leer-werktrajecten gaan nog door. Maar om besmetting te voorkomen kiezen we ervoor om geen grote groepen te laten starten in ons leer-werkbedrijf.

Waar er normaal gesproken veel persoonlijk contact was tijdens een 1-op-1 gesprek, tijdens bemiddelingsgroepen of in het WerkSaam Café, gaat het contact nu via telefoon, WhatsApp of e-mail. Dat doen we met cliënten en met onze medewerkers van de sociale werkvoorziening die momenteel thuis zitten.

In veel sectoren is het nu lastig werk te vinden, maar er liggen ook kansen in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw. Daar helpen we u graag bij. En dat doen we bijvoorbeeld ook met jongeren die zich, door de Coronacrisis in een veel groter aantal, bij ons melden. Vanuit het Jongerenloket hebben we actief contact met deze jongeren. Zodat ze aan het werk kunnen in branches waar nog wel werk is.

Heeft u zelf behoefte aan contact met uw coach? U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, 0229-258758 of via het mobiele nummer / e-mail van de coach.