Ondernemerstraining voor statushouders

Komt u uit het buitenland? Bijvoorbeeld Syrië, Eritrea of Somalië? En heeft u een verblijfsvergunning? Heeft u plannen voor het opstarten van een onderneming en wilt u weten of de plannen haalbaar zijn?

Meldt u dan aan voor de ondernemerstraining voor statushouders.

Voor wie?
U bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning en u spreekt al redelijk Nederlands. U woont in West-Friesland. U heeft geen naturalisatie in Nederland aangevraagd.

Wat is het?
U volgt eerst een training van 10 weken. U leert wat ondernemen in Nederland inhoudt en wat er van u verwacht wordt. Daarna gaat u werken aan een ondernemersplan. Alle onderdelen van ondernemen worden besproken, zoals: het bedrijfsidee, marketing, financiën, belastingen e.d.


Wat is het doel van de training?
Tijdens de training werkt u uw plan of idee uit. Ook gaat u een bedrijfsplan schrijven. Daarna krijgt u een beeld van uw eigen mogelijkheden om wel of niet te starten met een onderneming. Het trainingsbureau Startwijzer geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan/idee.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u een coach bij Werksaam heeft, dan kunt u dit met hem of haar bespreken. Heeft u geen coach bij WerkSaam? Stuur dan een mail naar daphne.deboer@werksaamwf.nl. Zet in het onderwerp: aanmelding ondernemerstraining. De gegevens die we bij aanmelding van u nodig hebben zijn uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en BSN. Wij nemen dan contact met u op.

Ondernemerstraining