Inleveren inkomensgegevens uit Wajong, WAO of pensioen

Ontvangt u Wajong, WAO of een pensioen naast uw bijstandsuitkering? De meeste van deze uitkeringen veranderen tweemaal per jaar: op 1 januari en op 1 juli.

Ook dit jaar zijn de meeste van deze uitkeringen gewijzigd per 1 juli. Daarom willen wij graag van u een bewijs hiervan ontvangen (uw uitkeringsspecificatie over de maand juli). Mailt u dit naar doorgeven-inkomen@werksaamwf.nl. Zo kunnen wij de juiste hoogte van uw bijstandsuitkering bepalen.

Lukt dit niet in juli? Dan krijgt u gewoon uw bijstandsuitkering. Wij korten voorlopig het bedrag dat u in juni ontvangen heeft. Maar dan moet u deze gegevens wel in augustus inleveren. Dat betekent ook dat wij dit in augustus rechttrekken.

Let op: als u ook nog andere inkomsten heeft dan moet u voor die inkomsten wel elke maand de inkomstenverklaring invullen!