Corona videoboodschap externe relaties

Het is nog maar een kleine week geleden dat we de maatregelen vanuit het Rijk te horen kregen. Werk thuis als dat mogelijk is. Laat medewerkers die ziek zijn thuis. Stuur medewerkers met een kwetsbare gezondheid ook naar huis. Neem daarin geen risico’s. Daar geven wij uiteraard ook gehoor aan. 

We hebben de afgelopen dagen in onze organisatie veelvuldig met elkaar gesproken over het open houden van onze leerwerkbedrijven. Geloof mij, dat is een hels dilemma. Waar doen we goed aan? We werken in grote groepen. Soms buiten, zoals met de post of in het groen, maar veel mensen werken in ons pand. Een groep medewerkers behoort tot die kwetsbare groep. Die sturen we uiteraard naar huis. Maar wat doen we met de collega’s die niet tot deze groep behoren? En die vaak juist gebaat zijn bij het hebben van structuur. Collega’s met psychische, verslavings- of verstandelijke problemen willen juist vaak aan het werk blijven. En krijgen nog grotere problemen als ze, zonder begeleiding, thuis komen te zitten. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor.

Een andere afweging is die van de klant. Eén van onze belangrijkste opdrachtgevers valt in de categorie Vitaal: de levensmiddelenbranche. Daar is het nu drukker dan ooit. En die hebben alle hulp die er is, hard nodig. Ook daar voelen wij ons verantwoordelijk voor.

Daarom hebben wij besloten om onze leerwerkbedrijven zo lang als mogelijk open te houden. Natuurlijk houden we ons aan de minimale afstand van 1,5 meter tussen 2 personen. En nemen we de andere gangbare hygiëne maatregelen. Elke dag bekijken we opnieuw wat wel en wat niet gaat. We hopen zolang mogelijk door te kunnen. In ieders belang dus.

Ik wil iedereen die mij of mijn collega’s de afgelopen dagen heeft gebeld of ge-e-maild bedanken. Hartverwarmend om te horen dat er om onze mensen wordt gedacht. En dat er hulp wordt aangeboden om alle hulpvragen van zelfstandigen die nu in nood komen op te vangen. Dat brengt deze tijd ook met zich mee en daar word ik warm van. Ik wens iedereen in deze tijd het beste in alle afwegingen en uitdagingen. Hou je taai en blijf gezond!