Symposium Werk en psychische kwetsbaarheid geannuleerd

In Westfriesland werken partijen hard samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid richting (betaald) werk te begeleiden. Mensen met psychische kwetsbaarheid hebben baat bij werk. Dit leidt ook tot minder vraag naar zorg en ondersteuning. Onderzoek wijst uit dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Waarom is dat? Wat is er nodig om diegene wel te helpen? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Het Symposium gaat niet door vanwege het Coronavirus

Zodra wij een nieuwe datum beschikbaar hebben, wordt u hierover geinformeerd.