Uitbetaling vakantiegeld

Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen dit vakantiegeld op 31 mei 2020 aan u uit. In sommige gevallen kunnen wij dit niet volledig aan u betalen.

Wat als er beslag is gelegd op de uitkering?
Als er door een deurwaarder beslag is gelegd op uw uitkering, kunnen wij het vakantiegeld niet of niet volledig aan u uitbetalen. Wij moeten dit dan betalen aan de deurwaarder.

Wat als u een schuld bij WerkSaam heeft?
Ook als u een schuld heeft bij WerkSaam, kunnen wij het vakantiegeld vaak niet of niet volledig aan u uitbetalen. Het vakantiegeld wordt dan gebruikt om deze schuld af te lossen. Als u alleen een geldlening aan ons terugbetaalt, ontvangt u wel uw vakantiegeld.

Heeft u ook andere inkomsten?
Heeft u naast uw uitkering ook andere inkomsten waarover u vakantiegeld ontvangt? Dan houden wij rekening met het vakantiegeld dat u voor die andere inkomsten krijgt. Het totale vakantiegeld bij elkaar opgeteld is gelijk aan de hoogte van het vakantiegeld als u alleen een uitkering krijgt.