Informatie over betaling van uw uitkering

Uitkeringsgerechtigden die op 30 januari hun uitkering ontvangen hebben, hebben gemerkt dat de betaling is gedaan onder de naam van Op/maat, het voormalig Leerwerkbedrijf dat is opgegaan in WerkSaam Westfriesland.

Het betreft een juiste betaling van de juiste organisatie. U hoeft hierover niet ongerust te zijn en hierover navraag te doen bij WerkSaam. Bij de volgende betaling van de uitkering zal de naam van WerkSaam Westfriesland bij de betaling vermeld staan. Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor mogelijk ontstaan is.