Marjolijn Dölle benoemd als directeur WerkSaam Westfriesland

Hoorn, 18 december 2014: Marjolijn Dölle is door het algemeen bestuur benoemd als directeur van WerkSaam Westfriesland. Sinds augustus van dit jaar was zij al actief als kwartiermaker van de organisatie die vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet gaat uitvoeren.

directeur Marjolijn D´┐Żlle bij balie

Bestuursvoorzitter Judith de Jong: ‘We zijn zeer verheugd met de aanstelling van Marjolijn Dölle. Ze heeft in haar vorige functies veel ervaring opgedaan in de sociale sector en brengt veel kennis mee. We ervaren haar als een creatieve en inspirerende persoonlijkheid die mensen en organisaties verbindt; een goed boegbeeld van WerkSaam Westfriesland naar het Westfriese bedrijfsleven en gemeenten.’

Marjolijn Dölle heeft aan de vooravond van de start van de Particpatiewet duidelijke ambities: ‘WerkSaam Westfriesland is straks dé arbeidsbemiddelaar van deze regio en hét aanspreekpunt voor werkgevers. Wij zijn er om te ontzorgen. Steeds meer werkgevers willen graag hun maatschappelijke betrokkenheid tonen, maar ze willen er – terecht – geen lást van hebben. WerkSaam Westfriesland begrijpt dat. Samen met de werkgevers gaan wij concreet op zoek naar werk binnen het bedrijf.’ De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. De Participatiewet vergroot de kans dat uitkeringsgerechtigden aan het werk kunnen bij een gewone werkgever. Ook als er sprake is van een handicap of andere beperking. Dölle vervolgt: ‘Mensen die via WerkSaam begeleid worden naar werk bieden wij een vaardigheidstraject aan in ons eigen leerwerkbedrijf en nazorg na plaatsing. Als een werknemer goed functioneert, dan kan hij of zij uiteraard doorstromen naar een reguliere baan.’

Gemeenschappelijke Regeling

De 7 Westfriese gemeenteraden hebben de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland onlangs bekrachtigd. Hiermee is de basis gelegd voor de oprichting van deze nieuwe organisatie, die vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet gaat uitvoeren. In de gemeenschappelijke regeling hebben de 7 Westfriese gemeenten afgesproken dat zij samen gaan werken op het gebied van arbeidsbemiddeling, re-integratie en inkomensverstrekking binnen WerkSaam Westfriesland.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de 7 Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leerwerkbedrijf Op/maat en voert per 1 januari 2015 het grootste deel van de Participatiewet uit (bundeling Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en gedeeltelijk Wajong).  Wij begeleiden en bemiddelen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorzien we (tijdelijk) in levensonderhoud met een uitkering. Werk is echter de rode draad van WerkSaam. Dit doen wij samen met werkgevers. Wij kennen de regio, regelgeving en weten wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. En wij dragen bij aan een WerkSaam Westfriesland!