Intensievere samenwerking Leekerweide en WerkSaam Westfriesland

Leekerweide en WerkSaam Westfriesland hebben dinsdag 24 november de intentie tot een nauwere samenwerking bekrachtigd met een convenant. Dit convenant is opgesteld om samen verder te bouwen aan een sociaal maatschappelijk Westfriesland. De twee bedrijven gaan een aantal van elkaars cliënten begeleiden en kennis met elkaar delen. Het doel is de afstand die cliënten tot de arbeidsmarkt hebben te verkleinen en ze, indien mogelijk, te begeleiden naar een betaalde baan.

Marjolijn Dölle, algemeen directeur van WerkSaam Westfriesland: “WerkSaam bekijkt voor cliënten van Leekerweide, die door ontwikkeling toe zijn aan een volgende stap richting werk op de reguliere arbeidsmarkt welke mogelijkheden er op dat gebied zijn. Leekerweide biedt cliënten van WerkSaam, die nog niet toe zijn aan een betaalde baan, een periode van arbeidsmatige dagbesteding als voorschakeltraject. Ik heb de overtuiging we elkaar echt kunnen versterken. Dat geldt overigens voor de samenwerking met alle spelers in de regio. Mét elkaar bereiken we meer dan wanneer we dit náást elkaar doen. Ook waar het gaat om het uitwisselen van kennis over het eigen werkveld. WerkSaam en Leekerweide zijn beiden op het Dampten gevestigd en hebben gedeelde cliënten. We kunnen onze kennis dus eenvoudig met elkaar delen. Zodat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

In het convenant is ook afgesproken dat de samenwerking wordt opgezocht, indien opdrachten van werkgevers hierom vragen. Er zijn ook plannen voor het opstarten van een gezamenlijke opleiding.

“Leekerweide ziet uit naar de samenwerking met WerkSaam. Het is een constructie waarbij we elkaar versterken”, zegt Paul Zegveld, algemeen directeur van labelorganisatie Leekerweide. “’Werken’ is een samenspel van heel veel verschillende vaardigheden. Naast de benodigde kennis en kunde spelen ook andere aspecten mee. Zoals kunnen functioneren in een structuur, samenwerken met anderen, opdrachten accepteren en uitvoeren en zelfstandig bezig zijn met een taak, noem maar op. Binnen Leekerweide begeleiden we onze klanten op al deze niveaus. We oefenen en breiden vaardigheden uit. Wanneer een klant toe is aan een volgende stap, kunnen we nu naast de leer/werktrajecten van ons label IetsAnders, ook beroep doen op de mogelijkheden die WerkSaam biedt. Andersom kan WerkSaam een beroep doen op ons wanneer zij een klant hebben die specifieke vaardigheden op wil of moet doen. Of die meer op zijn plaats is in een wat beschutte omgeving of werkomgeving met minder druk. Samen kunnen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk of dagbesteding op maat aanbieden. Dat is winst voor iedereen.”

Convenant Leekerweide en WerkSaam

 

 

 

 

 

 

 

 


 

v.l.n.r. Judith de Jong (voorzitter WerkSaam Westfriesland), Paul Zegveld (algemeen directeur Leekerweide) en Marjolijn Dölle (algemeen directeur WerkSaam Westfriesland).

Over Leekerweide

Labelorganisatie Leekerweide bestaat uit verschillende labels met ieder een specifiek dienstenpakket. Leekerweide VG organiseert ondersteuning voor mensen met een beperking, IetsAnders leer-/werktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, BuroTov trainingen en scholing over allerlei aspecten die met zorgverlening te maken hebben en WmoBuroFlo is partner voor gemeentes en organisaties én particulieren die ondersteuning wensen binnen het gemeentelijk domein. VTB Noord-Holland organiseert vrijetijdsactiviteiten voor jong en oud en voor mensen met een beperking in het bijzonder. Door goede onderlinge samenwerking en met de bij Leekerweide aanwezige expertise en resources kunnen we iedereen die ondersteuning, ontwikkeling of zorg zoekt van dienst zijn. De klant kan uit de mogelijkheden die deze keten biedt zijn eigen, bij hem passende arrangement samen stellen. Daarnaast werken we graag samen met andere organisaties om de ondersteuning nog breder en passender te maken. Samen maken we het beter.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de Sociale diensten van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat en voert sinds 1 januari 2015 het grootste deel van de Participatiewet uit (bundeling Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en gedeeltelijk Wajong). WerkSaam begeleidt en bemiddelt inwoners met een met een uitkering of SW-indicatie naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!