Nieuwe werkorganisatie gaat “WerkSaam Westfriesland” heten

Het samenwerkingsverband van de 7 Westfriese gemeenten en Op/maat, om gezamenlijk met ingang van 1 januari de participatiewet te gaan uitvoeren, heeft een naam gekregen: WerkSaam Westfriesland. Met het grootste aantal werkzoekenden is WerkSaam Westfriesland straks dé arbeidsbemiddelaar in West-Friesland.

De voorbereidingen om WerkSaam Westfriesland met ingang van 1 januari 2015 operationeel te krijgen zijn in volle gang. Alle 7 betrokken gemeenten en Op/maat leveren daarvoor capaciteit en hebben de handen ineen geslagen om de doelstelling te bereiken. Nu de definitieve naamgeving bekend is, kan ook een aanvang gemaakt worden met een intensieve communicatie, zowel intern als extern. Immers, met ingang van 1 januari 2015 zal de bij eenieder bekende naam van Op/maat verdwijnen. Maar er zal weinig tijd voor nodig zijn om in heel Westfriesland en omstreken volledig vertrouwd te zijn met de naam WerkSaam Westfriesland!

Met de oprichting van WerkSaam Westfriesland kiezen de gemeenten voor een gezamenlijke en geïntegreerde organisatie en uitvoering van de Participatiewet. Op deze wijze geven de Westfriese gemeenten gezamenlijk invulling aan het centrale doel “iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, regulier werk of zo regulier mogelijk werken en beschut waar het moet”. De kerntaak van WerkSaam Westfriesland is het – samen met het bedrijfsleven – zorg dragen voor het zo snel mogelijk aan het werk helpen van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet en het goed bedienen van werkgevers die op zoek zijn naar (tijdelijke) arbeidskrachten.