Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden december 2015

Deze maand hebben uitkeringsgerechtigden een nieuwsbrief van WerkSaam Westfriesland ontvangen. Hier kunt u de 7e nieuwsbrief downloaden.

In de 7e nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Uw bereikbaarheid
  • Kwijtscheldingsbeleid
  • Ervaringsverhaal Binyam
  • Actuele vacatures bij WerkSaam
  • Ervaringsverhaal Fiolet Taaltraining
  • Belangrijke informatie voor mensen met een laag inkomen

Hier kunt u de nieuwsbrief van december (pdf, 97 kB) downloaden.