Ondertekening extra ondersteuning ZZP-ers en jongeren voor gemeente Hoorn

De Gemeente Hoorn wil extra inzetten op re-integratie van haar inwoners en heeft in mei besloten om, bovenop het reguliere budget extra middelen en opdracht aan WerkSaam Westfriesland te geven. Vandaag, maandag 26 oktober, vond om 10 uur de ondertekening van de contracten plaats tussen WerkSaam en de bedrijven die een deel van de opdrachten gaan uitvoeren.

Het gaat om extra ondersteuning voor:

  • ZZP-ers; zij kunnen in aanmerking komen voor een ondernemerstraining (bij Startwijzer), buddytraject (bij Startwijzer) en schuldhulpverlening (bij Oxyz).
  • Jongeren; als er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen zij gebruik maken van een traject. Alle problematiek die in de weg staat bij het vinden van werk wordt in kaart gebracht en daar worden aansluitend oplossingen voor gezocht (bij Agros of Voorzet). Jongeren werken in een realistische werksituatie aan hun arbeidsvaardigheden zodat zij daarna (via WerkSaam) een baan kunnen zoeken.
  • Niet uitkeringsgerechtigden. Een arbeidscoach van WerkSaam ondersteunt deze werkzoekenden bij hun zoektocht naar werk.
  • 45+ers. Werkzoekenden die ouder dan 45 jaar zijn kunnen gebruik maken van een motivatietraining en daarnaast zijn extra voorzieningen om een baan te krijgen mogelijk. Deze worden ingezet als WerkSaam iemand naar een baan kan begeleiden, maar er blijkt nog wat extra hulp nodig, zoals de inzet van extra begeleiding op de werkplek, een opleiding of cursus.
  • Cliënten die d.m.v. omscholing een baan met baangarantie kunnen krijgen.

Voor ZZP-ers en jongeren worden trajecten dus extern ingekocht. De afgelopen periode is een aanbesteding gedaan en de opdracht is inmiddels aan de genoemde 4 partijen gegund.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de Sociale diensten van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat en voert sinds 1 januari 2015 het grootste deel van de Participatiewet uit (bundeling Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en gedeeltelijk Wajong). WerkSaam begeleidt en bemiddelt inwoners met een uitkering of SW-indicatie naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!

Personen voor gebouw WerkSaam na ondertekening contraten

Van links naar rechts ziet Sanne Diepenbrock (accountmanager bij Voorzet), Marjolijn Dölle (algemeen directeur WerkSaam Westfriesland), dhr. I. van der Gragt (directeur Zomerzwaluw BV, waar Oxyz onderdeel van uitmaakt), Rene Vet (directeur van Agros BV), Judith de Jong, wethouder van de gemeente Hoorn, Hannie van Lent (directeur Startwijzer), Karin Vogelpoel (projectleider bij WerkSaam Westfriesland).