RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland en WerkSaam Westfriesland gaan samenwerken

De RIBW en WerkSaam Westfriesland zijn een samenwerking gestart en gaan hun eigen expertise gebruiken om elkaars cliënten verder te helpen. WerkSaam gaat voor enkele cliënten van de RIBW een baan zoeken en de RIBW biedt cliënten van WerkSaam, die nog niet toe zijn aan werk, arbeidsmatige dagbesteding. De samenwerking is onlangs bekrachtigd in een convenant.

Marcel de Haas, manager Leer-werkbedrijf en arbeidsontwikkeling van WerkSaam Westfriesland: ‘WerkSaam heeft een aantal cliënten dat behoefte heeft aan het opbouwen van werkritme in een leerwerkomgeving, waarbij er geen sprake is van werkdruk. RIBW heeft een aantal cliënten dat na een periode dagbesteding plaatsbaar is op de arbeidsmarkt. Dit zit op het kruisvlak van onze dienstverlening en daarom slaan we nu de handen in één. Dit sluit aan op onze overtuiging dat wanneer iemand iets kan, ook echt iets doet.’

Jeroen Kromwijk, accountmanager bij de RIBW: ‘De RIBW ziet arbeidsmatige dagbesteding als toeleiding naar (betaald) werk. De activiteiten zijn gericht op het uit het isolement halen van de cliënt, het aanleren en/of ontwikkelen van vaardigheden, het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en het opbouwen van arbeidsritme. Het is een investering in competenties van de cliënt, met als doel het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. Met deze samenwerking bieden we een sluitend aanbod aan onze cliënten.
 

Over de RIBW

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, afgekort de RIBW, ondersteunt ruim 25 jaar mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek om de regie over hun leven te hernemen. We bouwen bruggen tussen cliënten en de samenleving door hen professioneel te begeleiden bij het wonen, werken en het onderhouden van sociale relaties. Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen. De cliënt heeft de regie. Bij de RIBW staan niet de problemen of de ziekte centraal, maar de mogelijkheden, participeren naar vermogen, kwaliteit van leven en ‘normaal burgerschap’.

 

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de Sociale diensten van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat en voert sinds 1 januari 2015 het grootste deel van de Participatiewet uit (bundeling Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en gedeeltelijk Wajong). WerkSaam begeleidt en bemiddelt inwoners met een met een uitkering of SW-indicatie naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!