Start taallessen Nederlands voor volwassen laaggeletterdenen

Op 31 augustus is het ROC Kop van Noord-Holland in de regio Noord-Holland Noord gestart met taallessen. Deze zijn bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder die hun Nederlands willen verbeteren en nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een HAVO-diploma of MBO-diploma niveau 2. Het gaat om lezen, schrijven en spreken. Ook kunnen de basisvaardigheden van rekenen worden opgehaald.

Het is de ambitie van de Westfriese gemeenten om het aantal mensen dat in deze regio moeite heeft met lezen en schrijven, terug te dringen. Dit vanuit de filosofie: taal is de sleutel tot de samenleving. Laaggeletterdheid belemmert voor 1 op de 9 volwassenen (van 18 jaar en ouder) de deelname aan de samenleving en de re-integratie op de arbeidsmarkt.Gemeenten hebben de (wettelijke) taak om hun inwoners te ondersteunen als zij moeite hebben met de Nederlandse taal. De gemeenten werken samen met ROC Kop van Noord-Holland om hun inwoners goed taalonderwijs aan te kunnen bieden.

De doelstelling van WerkSaam is om zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken om hen vervolgens een taaltraject te laten volgen. Tijdens de intake bij WerkSaam en de verdere gesprekken met de klant is er aandacht voor het signaleren van een eventuele taalachterstand.

Locaties
De lessen vinden plaats in Alkmaar, Hoorn, Schagen en Den Helder. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij ROC Kop van Noord-Holland, 0223-611200 / www.rockopnh.nl, Het Taalhuis Alkmaar, 0800-023444 / taalhuisalkmaar@bknw.nl of het Taalhuis Westfriesland, 0229-216499 / a.ligthart@vrijwilligerspunt.com.