Inkomsten op tijd doorgeven

Heeft u naast uw uitkering ook inkomsten uit werk? Dan geeft u deze inkomsten maandelijks aan ons door. Sinds 2016 kan dit alleen nog digitaal. In een brief hebben we iedereen met een baan hier al eerder over geïnformeerd.

We willen u er graag aan herinneren dat u zelf de uiterste inleverdata van uw inkomstenverklaring en loonspecificatie in de gaten houdt. U vindt de inleverdata op da pagina Betaaldata uitkeringen.

WerkSaam Café

Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van de inkomstenverklaring? Komt u dan naar het WerkSaam Café; iedere donderdag,  van 15.00 – 17.00 uur in het pand van WerkSaam op Dampten 26 in Hoorn. U hoeft zich hiervoor vooraf niet aan te melden. Neemt u wel uw DigiD-code en loonstrook mee? Dan helpen wij u graag met het invullen van uw inkomstenverklaring.