Nieuwsberichten juli 2016

  • Westfriese gemeenten zorgen op innovatieve manier voor nieuw doelgroepenvervoer

    12 juli 2016

    De Westfriese gemeenten hebben het vervoer van speciale doelgroepen voor de komende vijf jaar geregeld. Het resultaat van deze innovatieve aanbesteding is dat DVG Personenvervoer het vervoer voor leerlingen, cliënten van WerkSaam Westfriesland en jeugdzorgcliënten verzorgt. En dat Zorgvervoercentrale Nederland, de huidige vervoerder, het Wmo-vervoer weer regelt. Door een nieuwe manier van aanbesteden is de kwaliteit van het vervoer voor deze specifieke doelgroepen beter tegen gunstiger tarieven.

  • Inlevering inkomensgegevens uit Wajong, WAO of pensioen

    Ontvangt u Wajong, WAO of een pensioen naast uw bijstandsuitkering? Lever dan voor 29 juli 2016 het statusformulier in samen met een bewijsstuk van de hoogte van uw inkomsten. Wij hebben de inkomensgegevens nodig voor de juiste vaststelling van uw aanvullende bijstandsuitkering over de maand juli. Zorg ervoor dat u de inkomensgegevens op tijd inlevert en dat deze volledig en juist zijn. Daarmee voorkomt u dat wij uw uitkering moeten opschorten waardoor u geen betaling krijgt.