Inlevering inkomensgegevens uit Wajong, WAO of pensioen

Ontvangt u Wajong, WAO of een pensioen naast uw bijstandsuitkering? Lever dan voor 29 juli 2016 het statusformulier in samen met een bewijsstuk van de hoogte van uw inkomsten. Wij hebben de inkomensgegevens nodig voor de juiste vaststelling van uw aanvullende bijstandsuitkering over de maand juli. Zorg ervoor dat u de inkomensgegevens op tijd inlevert en dat deze volledig en juist zijn. Daarmee voorkomt u dat wij uw uitkering moeten opschorten waardoor u geen betaling krijgt.

In de brief die wij hierover hebben verzonden stond de inleverdatum van 25 juli 2016. Vanwege verlate verzending van deze brief hebben wij de inleverdatum opgeschoven naar 29 juli 2016.