Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden maart 2016

Deze maand hebben uitkeringsgerechtigden een nieuwsbrief van WerkSaam Westfriesland ontvangen.

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- ww uitkering
- inkomensafhankelijke combinatiekorting
- verkorte aanvraag bij een tijdelijke onderbreking
- actuele vacatures
- client tevredenheidsonderzoek

Hier kunt u de nieuwsbrief van maart (pfd, 4439 kb) downloaden