Samenwerking voor Esdege-Reigersdaal en WerkSaam Westfriesland

Esdégé-Reigersdaal en WerkSaam Westfriesland hebben afgesproken om intensiever samen te gaan werken. Ze gaan hun eigen expertise gebruiken om elkaars cliënten verder te helpen. WerkSaam gaat zich inspannen om voor enkele cliënten van Esdégé een baan te zoeken en Esdégé biedt cliënten van WerkSaam, die nog niet toe zijn aan een betaalde baan, arbeidsmatige dagbesteding. De samenwerking is 11 mei bekrachtigd in een convenant.

Marcel de Haas, manager Leer-werkbedrijf en arbeidsontwikkeling van WerkSaam Westfriesland: ‘WerkSaam heeft een aantal cliënten met behoefte aan het opbouwen van werkritme en vaardigheden in een leerwerkomgeving, waarbij er geen sprake is van werkdruk. Esdégé heeft een aantal cliënten dat na een periode arbeidsmatige dagbesteding klaar is voor de arbeidsmarkt. Dit kruist elkaars dienstverlening en daarom hebben we de handen ineen geslagen. Het sluit aan op onze overtuiging dat wanneer iemand iets kan, ook echt iets kan doen. De eerste kandidaat heeft zich al gemeld.’

Ellemieke de Reus, clustermanager Werk en Dagbesteding Westfriesland van Esdégé-Reigersdaal: “Het belangrijkste is dat niemand tussen wal en schip valt. Iedereen kan werken en participeren in onze maatschappij met de juiste begeleiding en ondersteuning.”

Over Esdégé Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal ondersteunt mensen met een beperking in Noord-West Nederland. Vanuit de visie dat iedereen fundamenteel gelijkwaardig is en een ieder uniek is.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam voert in de regio de Participatiewet uit en ontwikkelt en bemiddelt inwoners met een uitkering of SW-indicatie naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!