Minder bijstandsuitkeringen in Westfriesland

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Westfriesland is dit jaar gedaald. In juni zette de daling in en inmiddels hoeven in alle Westfriese gemeenten minder huishoudens een beroep te doen op bijstand bij WerkSaam Westfriesland. Begin dit jaar waren er nog 3.323 uitkeringen, begin december waren dat er 3.246 (-2,3%). Ook veel andere gemeenten zien inmiddels een dalende lijn. Vooral de reden van uitstroom in Westfriesland is opvallend ten opzichte van landelijke cijfers: in Westfriesland stromen bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben.

Actieve werkgeversbenadering

“We zijn natuurlijk heel blij met deze resultaten”, zegt Dirk te Grotenhuis, voorzitter bij WerkSaam Westfriesland. “Zeker als je je bedenkt dat de instroom in onze regio juist hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Als we in de cijfers duiken, dan zien we dat 44% van de uitgestroomde cliënten een betaalde baan hebben gevonden. Landelijk ligt dit cijfer op 34%. Dit resultaat komt onder andere door WerkSaams actieve deelname in het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, waarin ze samen met het UWV veel werkgevers kunnen helpen bij hun personeelsvraagstukken.”

Aantrekkende economie

Mensen vragen om diverse redenen een uitkering aan. De meest voorkomende redenen zijn: verlies van werk, einde recht op WW-uitkering, beëindiging van een huwelijk of relatie en de komst van vluchtelingen. Te Grotenhuis: “De economie zit gelukkig weer in de lift. Dat merken werkenden eerst, daarna de mensen in de WW en nu merken de bijstandscliënten het ook. Ook staan werkgevers steeds meer open voor sociaal ondernemen. Een aantal werkgevers kiest bijvoorbeeld bewust voor de inzet van vluchtelingen in hun bedrijf. Dat is goed, want de instroom van deze groep zet ook komend jaar verder voort. Wij blijven inzetten op een daling van ons uitkeringsbestand”.