Nieuwsberichten februari 2017

 • Verzending saldobiljetten

  Aan het begin van elk kalenderjaar verstuurt WerkSaam saldobiljetten aan degenen die nog een vordering hebben openstaan. Op het saldobiljet staat saldo op 31 december vorig jaar. Het saldobiljet kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.

 • Sociaal ondernemen in Noord-Holland Noord centraal tijdens ontbijt Dag van Duizend Voorbeelden

  Een steeds groter aantal bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus voor sociaal ondernemen. Met 946 gerealiseerde banen voor deze doelgroep in het derde kwartaal van 2016* is Noord-Holland Noord een van de best presterende regio’s van het land.

 • Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden februari 2017

  Deze maand ontvangen alle uitkeringsgerechtigden weer een nieuwsbrief

 • Heronderzoek voor cliënten zonder coach

  Dit jaar bekijken we de situatie van een grote groep cliënten opnieuw. Het gaat om cliënten die nu niet actief op zoek zijn naar werk. Deze cliënten hebben nu geen coach. Zij worden uitgenodigd voor een gesprek bij WerkSaam om te bespreken hoe het gaat.