Verzending saldobiljetten

Aan het begin van elk kalenderjaar verstuurt WerkSaam saldobiljetten aan degenen die nog een vordering hebben openstaan. Op het saldobiljet staat saldo op 31 december vorig jaar. Het saldobiljet kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.

U ontvangt per vordering één saldobiljet. Heeft u meerdere vorderingen, dan ontvangt u dus meerdere saldobiljetten.

Het kan gaan om een vordering die u al langer heeft  of om een vordering die nieuw is ontstaan. Het kan zijn dat u nooit met WerkSaam te maken heeft gehad, maar dat u toch een saldobiljet krijgt vanwege een oude vordering vanuit de gemeente.