Nieuwsberichten juli 2017

 • Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden juli 2017

  Deze maand ontvangen alle uitkeringsgerechtigden weer een nieuwsbrief

 • Foutje in het statusformulier

  Er is helaas een fout geslopen in het statusformulier.

 • Berend Botje geeft ‘oud’ pedagogisch medewerkers nieuwe kans

  Diploma-uitreiking werkzoekenden met WW- of bijstandsuitkering

  Kinderopvang Berend Botje geeft uitkeringsgerechtigden, die langere tijd niet in het vak hebben gewerkt, opnieuw een kans. Het Hoornse bedrijf heeft samen met WerkSaam Westfriesland een bijscholingstraject opgezet, zodat de werkzoekenden meer kans op werk vinden. Bovendien is het eigen bedrijf beter toegerust op de toekomst; het voorkomen van een tekort aan pedagogisch medewerkers. De twaalf kandidaten ontvingen allemaal dinsdag 4 juli hun diploma.

 • De Banenafspraak: bliksemstart voor Noord-Holland Noord

  De Trendrapportage over de Banenafspraak in het blad West van VNO NCW West geeft een goed beeld van de resultaten. Onze regio, Noord-Holland Noord loopt voorop bij het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.