WerkSaam begeleidt meer mensen naar werk

Woensdag 12 juli wordt de jaarrekening 2016 van WerkSaam Westfriesland in het Algemeen Bestuur besproken. WerkSaam kan terugkijken op een positief jaar: 584 werkzoekenden werden naar werk begeleid. Ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van 16%. Van alle beëindigde uitkeringen, was dat in 43% van de gevallen vanwege het vinden van een betaalde baan. Landelijk ligt dit percentage op 35%. Judith de Jong, voorzitter WerkSaam: “Dit zijn mooie resultaten. En als je deze vergelijkt met andere gemeenten in het land, doen we het hier heel goed.”

WerkSaam voert in Westfriesland de Participatiewet uit. En is opgericht met als doel zoveel mogelijk inwoners te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt en uitstroom uit de uitkering te bevorderen. De Jong: “De positieve resultaten zetten ook dit jaar voort. Dat komt mede door het goede contact met werkgevers, waar WerkSaam veel tijd en energie in stopt. En dat loont, want uit een onlangs verschenen werkgevertevredenheidsonderzoek blijkt dat werkgevers de samenwerking met WerkSaam belonen met een 7,7. Het bestuur is trots op deze behaalde resultaten.”

Grotere kansen op werk
De afgelopen maanden is er, onder andere in gemeenteraden en de media, veel gesproken over de instrumenten die WerkSaam inzet om werkzoekenden aan een baan te helpen. De Jong: “Er worden goede discussies gevoerd over wat wel en wat niet mag. Is werken met behoud van uitkering toegestaan of is dit verdringing op de arbeidsmarkt? Laat ik voorop stellen dat wij, als bestuur, verdringing onwenselijk vinden. Tegelijkertijd is en blijft het nodig om mensen vanuit een uitkeringspositie te ondersteunen en te begeleiden richting werk. Dat is geen verdringing. Wij staan dan ook volledig achter de werkwijze en de instrumenten die WerkSaam hanteert. En geloven dat deze werkwijze juist grotere kansen op de arbeidsmarkt biedt.”

“We doen het in deze regio heel goed”

Om cliënten te activeren richting werk zet WerkSaam onder meer taaltrainingen, sollicitatietraining en bijvoorbeeld werkervaringstrajecten in. De Jong: “Het is veelal nodig om cliënten tijdelijk werkervaring te laten opdoen met behoud van uitkering. Van werk komt werk. Als je ervaring opdoet in een bedrijf, groeien ook je kansen op een betaalde baan. En weet wel, veel van deze werkzoekenden zitten al lange tijd thuis zonder werk. Deze mensen hebben deze ervaring echt nodig. Als een werkgever alleen geïnteresseerd is in “gratis handjes”, gaat WerkSaam daar niet mee in zee. Werken met behoud van een uitkering is alleen toegestaan als dit plaatsvindt bovenop de reguliere formatie van een werkgever.”

Toetsingscommissie
Het voorkomen van verdringing is belangrijk. Dat is de reden dat er een onafhankelijke regionale toetsingscommissie wordt ingesteld. De commissie toetst a.d.h.v. een meetlat klachten en vragen over de activiteiten van WerkSaam. En kan zo beoordelen of er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. De toetsingscommissie wordt deze zomer gevormd en zal bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties zoals werknemers- en werkgeversorganisaties, het UWV en de cliëntenraad van WerkSaam. Zowel werkgevers als cliënten kunnen al wel melden via commissieverdringingwf@gmail.com.