Werkgevers geven WerkSaam een 7,7!

WerkSaam wilde weten of de werkgevers, waar we zaken mee doen, tevreden zijn met de dienstverlening. In samenwerking met I&O Research heeft WerkSaam een werkgeverstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Werkgevers geven de werkgeversdienstverlening van WerkSaam gemiddeld een 7,7!

Uit dit onderzoek zijn successen en tips gekomen. Tips die in dit rapport naar voren komen zijn:

•        Werk nog sterker proactief aan de bekendheid van de mogelijkheden van het WerkgeversServicepunt bij het bedrijfsleven: veel geïnterviewden wisten vooraf niet van de regelingen die er zijn.

•        Werk aan het imago van de kandidaten van WerkSaam

•        Zorg voor goede nazorg, zodra de kandidaten zijn geplaatst.

WerkSaam zet de successen door met de tips wordt de dienstverlening naar werkgevers verder verbeterd. Zodat we ze in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.