Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden april 2018

Alle uitkeringsgerechtigden hebben in april weer een nieuwsbrief ontvangen.

In de nieuwsbrief van april wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • WerkSaam Café Stede Broec
  • Clientenraad
  • Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang
  • WerkSaam doet zelf ook aan MVO
  • Werken aan uw re-integratie
  • Actuele vacatures
  • Ervaringsverhaal van Zarina

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden (pdf, 528KB)