WerkSaam Westfriesland spoort uitkeringsfraude op

WerkSaam Westfriesland onderzoekt actief of er in de regio sprake is van uitkeringsfraude. Deze onderzoeken hebben er in de eerste 6 maanden van 2017 voor gezorgd dat 41 uitkeringen werden beëindigd, afgewezen of ingetrokken. Op jaarbasis levert dit een besparing op van € 550.000,-. Er is voor ongeveer € 75.000,- aan ten onrechte ontvangen uitkeringsgeld opgespoord.

De Sociale Recherche en Handhaving van WerkSaam controleert of cliënten terecht een uitkering ontvangen. De rechercheurs vergelijken bijvoorbeeld gegevens van de eigen organisatie met die van andere instanties. Verder voeren ze gesprekken met cliënten en gaan ze op huisbezoek. Ook (anonieme) tips leiden regelmatig tot een onderzoek.

Soms ontvangen cliënten per ongeluk ten onrechte een (te hoge) uitkering. Andere keren is er sprake van opzet. Er werd in het eerste half jaar onder andere aangetoond dat er in twee gevallen, over een langere periode, zelfstandige werkzaamheden werden verricht, zonder dit aan WerkSaam te melden. Ook werd van een cliënt de uitkering met terugwerkende kracht beëindigd, omdat zij niet had doorgegeven dat ze samenwoonde met haar ex-partner. In drie gevallen bleek er sprake van hennepteelt waaruit ook inkomsten kwamen. WerkSaam Westfriesland vordert de ten onrechte ontvangen uitkeringen terug en legt tevens boetes op.

Heronderzoek

Naast heronderzoek op individueel niveau, vinden er ook regelmatig themacontroles plaats. WerkSaam heeft de eerste helft van dit jaar onderzoek gedaan naar - tot nu toe onbekende - vaders van niet erkende kinderen. Het doel was deze vaders, met kinderen tot de leeftijd van 10 jaar, op te sporen en hen zodoende op de alimentatieplicht te wijzen. Er zijn in totaal 82 dossiers onderzocht waarbij 62 keer de vader bekend is geworden.

Preventie

WerkSaam onderneemt diverse acties om te voorkomen dat uitkeringen ten onrechte worden verstrekt. Goede voorlichting voor en tijdens de aanvraagperiode van een uitkering is hierbij belangrijk. Zodra iemand een uitkering heeft, is er regelmatig schriftelijk en mondeling contact, zodat duidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van de cliënt.

Fraude melden

WerkSaam Westfriesland vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude streng bestraft. Soms ontvangen cliënten per ongeluk ten onrechte een (te hoge) uitkering. Andere keren is er sprake van opzet. In dat geval is het fraude. Iedereen kan anoniem een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.