Betaling van de uitkering in december

De betaling van de uitkeringen (normaal gesproken op de laatste dag van de maand) wordt in de maand december 2018 vervroegd naar vrijdag 28 december 2018.

Wij merken dat cliënten ons op de dag van betaling én de dag erna vaak benaderen met vragen over hun uitkering. Zij komen hiervoor aan de balie, maar ook bellen of mailen zij of gebruiken de sociale media. Het gaat dan om vragen over de betaling, de hoogte van de uitkering (bijvoorbeeld bij aftrek van inkomsten) of omdat er niet betaald is. 

De betaling van de uitkering in december 2018 zou precies samenvallen met oud en nieuw. Daarom betalen we nu de uitkeringen op vrijdag 28 december 2018. Dan kunt u op maandag 31 december 2018 nog met vragen bij ons terecht.