Hoe hoog is mijn belastbaar inkomen?

Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in dat jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.

Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering (of een IOAW- of IOAZ-uitkering) over een heel jaar.

Schatting belastbaar inkomen 2019
Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

  • Gehuwd, per partner: € 9.966
  • Alleenstaande ouder: € 15.516
  • Alleenstaande: € 15.516

LET OP

Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met andere inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid). Heeft u andere inkomsten of ontvangt u maar een deel van het jaar uitkering van ons, dan moet u daar rekening mee houden.