Toelichting artikel NHD over afschaffen koffiepauzes

Maandag 23 juli stond er een artikel over het afschaffen van de koffiepauzes bij WerkSaam in het Noordhollands Dagblad. Wij geven graag een toelichting op dit artikel.

Het Dagelijks bestuur van WerkSaam heeft in november vorig jaar besloten om de betaalde koffie- en theepauzes voor SW-medewerkers af te schaffen*. De directie van WerkSaam heeft vervolgens aan een projectgroep de opdracht gegeven om een voorstel te maken voor een arbeidstijdenregeling. Hierin komen afspraken op het gebied van werk- en rusttijden. De regeling wordt heel zorgvuldig opgesteld en dit vraagt tijd. In de projectgroep zitten medewerkers van HR, bedrijfsleiders, teamleiders, SW-medewerkers, OR en cliëntenraad. Op deze manier wordt iedereen gehoord en heeft iedereen zijn inbreng. Het management van WerkSaam is heel blij dat de nieuwe regeling heel zorgvuldig, en samen met alle belangrijke betrokkenen, gemaakt wordt.

De exacte invulling van de arbeidstijdenregeling is nog niet bekend, maar het idee is om per afdeling een koffie- en thee rustmoment te houden. Ook blijft er dan binnen werktijd ruimte om, in overleg met je leidinggevende, naar het toilet te gaan of om iets te eten of te drinken (de zogenaamde persoonlijke verzorging).

In de arbeidstijdenregeling wordt per leerwerkbedrijf of externe werkgever rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het werk. Ook houden we rekening met ieders omstandigheden en vervoer. Daarom gaan we uit van dezelfde werktijden, waarbij de begin- en eindtijd dus gelijk blijft.
Het voorstel voor de nieuwe arbeidstijdenregeling wordt waarschijnlijk in september aan het bestuur voorgelegd. De regeling zal dan per 1 januari 2019 ingaan.

 

WerkSaam Westfriesland

Management Team, OR en Cliëntenraad

 

Achtergrondinformatie

*Het Dagelijks bestuur van WerkSaam heeft in november vorig jaar besloten om de betaalde koffie- en theepauzes voor SW-medewerkers af te schaffen.
Aanleiding was een rechtszaak over dit onderwerp bij de rechtbank in Zwolle. De FNV had deze rechtszaak aangespannen tegen een SW-bedrijf, dat de doorbetaalde pauzes had afgeschaft. De uitspraak van de rechter was heel duidelijk: het SW-bedrijf had terecht de pauzes afgeschaft, want er staat niets beschreven in de CAO over doorbetaalde pauzes. De rechter gaf aan, dat als je je verbindt aan een CAO, je ook gehouden bent om die CAO uit te voeren. En dat signaal, namelijk als je een CAO hebt, houd je dan ook aan die CAO, geldt voor alle SW bedrijven. Daarom heeft onze branchevereniging Cedris een oproep gedaan aan alle SW bedrijven in Nederland om de doorbetaalde pauzes af te schaffen en zich aan de CAO te houden.