Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden juni 2018

De nieuwsbrief voor de maand juni is weer verzonden naar alle uitkeringsgerechtigden.

In de nieuwsbrief van juni wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Vakantie
  • Privacy
  • Cliëntenraad
  • Een betaalde baan voor Felipe
  • Actuele vacatures

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden (pdf, 689KB)