Nieuwe beleidsplan vastgesteld

Het nieuwe beleidsplan van WerkSaam Westfriesland is donderdag 8 maart door het algemeen bestuur van Werksaam vastgesteld. In dit plan, met de titel ‘Iedereen laten participeren’, staat wat WerkSaam tussen 2018-2021 wil bereiken en gaat doen voor haar cliënten. Het nieuwe beleid gaat op 1 juli 2018 in en vervangt het eerste plan dat met de oprichting van WerkSaam is gemaakt.

Missie en visie
Dirk te Grotenhuis, voorzitter van WerkSaam: ‘De missie en visie van WerkSaam zijn gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet WerkSaam door maatwerk te leveren en per persoon te kijken wat er nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen naar vermogen werkt of deelneemt. WerkSaam vindt het belangrijk dat werkgevers in dit proces betrokken zijn. Zonder werkgevers kunnen we de doelstellingen niet halen.’

De komende maanden worden de onderliggende beleidsregels en verordeningen aangepast aan het nieuwe beleid. De verwachting is dat dat in de eerste helft van dit jaar gereed is. Daarmee gaat het nieuwe beleid op 1 juli 2018 in. U kunt het nieuwe beleidsplan hier lezen.

Het beleidsplan is opgesteld met inbreng van de gemeenteraden, de cliëntenraad en medewerkers van WerkSaam en de gemeenten.

Over WerkSaam Westfriesland
WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam voert in de regio de Participatiewet uit en ontwikkelt en bemiddelt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland! Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl.