Cliënttevredenheidsonderzoek

WerkSaam vindt de mening van cliënten heel belangrijk. We willen weten op welke punten we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom zijn we in juli 2018 gestart met een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). We hebben ons in eerste instantie gericht op ons intakegesprek.

Cliënten werden na het intakegesprek gevraagd naar hun mening over dit gesprek, maar ook over de dienstverlening van WerkSaam en de informatie op de website. Gemiddeld deed 33% van de cliënten mee aan het onderzoek. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank hiervoor!

Het intakegesprek wordt door de meeste cliënten als prettig ervaren (93,8%). Cliënten gaven aan dat er goed naar ze geluisterd wordt en dat er meegedacht wordt over oplossingen. Er kwamen ook tips ter verbetering naar voren over het voorlichtingsfilmpje. En het beter vinden van informatie over ‘spelregels’ van WerkSaam. Bedankt, hier gaan we mee aan de slag.

De komende maanden kunt u door WerkSaam gevraagd worden deel te nemen aan een nieuw deelonderzoek. We zijn heel benieuwd naar uw ervaring op het gebied van de dienstverlening op het gebied van uw uitkering en op het gebied van de begeleiding door uw coach. Wij hopen dat u meehelpt en willen graag uw mening horen!