WerkSaam helpt cliënten met psychische klachten

Ongeveer een derde van mensen in de bijstand heeft te maken met psychische klachten. Dit kan een belangrijke oorzaak zijn waardoor iemand zijn baan is kwijtgeraakt.

Veel mensen met psychische klachten willen en kunnen werken. Ook helpt werk vaak bij het herstel. Toch lukt het mensen niet om zelfstandig weer aan het werk te komen. Door een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en WerkSaam is er veel mogelijk om mensen met psychische klachten te helpen.

Wat zijn psychische klachten?
Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

Waarom helpt werken bij psychische klachten?
Werk laat psychische klachten afnemen, terwijl werkloos zijn of niets doen het juist erger kan maken. Werk heeft een positieve invloed omdat u ritme in het dagelijkse leven krijgt, contact heeft met anderen en het gevoel krijgt dat u iets kunt bijdragen. Het is belangrijk om te voorkomen dat lichte problemen erger worden door langere tijd werkloos zijn. Een combinatie van problemen op verschillende gebieden, zoals financieel, opvoeding of het hebben van een woning, kan leiden tot nog meer psychische klachten.

Wat kan WerkSaam voor mij betekenen?
Via uw coach kijken wij welke hulp u nodig heeft om de klachten te verminderen. De coach is geen ggz-medewerker, maar kan u wel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp op afstand (online gesprekken), verwijzing naar de huisarts of een traject naar werk onder begeleiding van een ggz-medewerker.

Tot slot
Ervaart u psychische klachten, of bent u onder behandeling bij de ggz? Laat het uw coach bij WerkSaam weten. U hoeft niet precies te vertellen welke klachten u heeft. De coach kan u door de samenwerking met de ggz vaak helpen bij het herstel van uw klachten.