Minder mensen doen beroep op bijstand

In 2 jaar tijd 12% minder uitkeringen

Vorige week is het aantal huishoudens in Westfriesland dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering gedaald tot onder de 3.000. Dit is een laagterecord sinds eind 2015. In de zomer van 2017 zette de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in. De teller stond op het hoogtepunt op 3.416 uitkeringen. Dat betekent een daling van 12%. Vooral de reden van uitstroom in Westfriesland is opvallend positief. Ten opzichte van landelijke cijfers stromen in Westfriesland bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben. Landelijk is dit percentage de afgelopen 12 maanden 40% en in Westfriesland is dit 48%.

Marjolijn Dölle, directeur bij WerkSaam Westfriesland: “Wij zijn blij met deze dalende trend, die we, ondanks de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 66+4 maanden, hebben kunnen voortzetten. Hiervoor wil ik de Westfriese bedrijven een groot compliment geven. Zonder de sociale houding van deze werkgevers konden we dit resultaat niet behalen. Natuurlijk hebben we de economische wind in de rug, dat helpt zeker mee bij de daling. Maar dat zet ons ook aan het denken. Hoe houden we mensen duurzaam aan het werk, ook bij een laagconjunctuur? En hoe staan ondernemers tegenover werkzoekenden die bovengemiddeld veel begeleiding in hun werk nodig hebben? Natuurlijk zijn daar allerlei financiële voordelen voor, zoals loondoorbetaling bij ziekte, maar er is meer. En dan doe ik graag een beroep op diezelfde werkgevers. Hoe kunnen we ons cliëntenbestand nog beter voorbereiden op werk? Werkgevers hebben daar vast en zeker ideeën over. Laten we hierover in gesprek gaan en adviseer ons hierbij. Ik zie graag de reacties tegemoet. Zoek me maar op via LinkedIn.”