Inkomsten door heffingskorting

Heeft u of uw partner naast uw bijstandsuitkering ook inkomsten uit werk? Of bent u een (alleenstaande) ouder met een kind onder de 12 jaar met inkomsten uit werk?

U kunt dan misschien een heffingskorting van de Belastingdienst krijgen (Algemene heffingskorting minstverdienende partner of Inkomensafhankelijke combinatiekorting) over het jaar 2020. Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

De hierboven genoemde heffingskortingen zien wij als inkomsten en kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uitkering. Als wij denken dat u een heffingskorting kunt krijgen, ontvangt u van ons een brief. Heeft u wisselende inkomsten? Dan kan ook uit de aangifte inkomstenbelasting 2019 blijken dat u dit jaar recht had op een heffingskorting. U ontvangt dan een nabetaling van de Belastingdienst.

Het is belangrijk om te weten dat u alle heffingskortingen die u ontvangt altijd doorgeeft aan uw Inkomenscoach.

Twijfelt u of u een heffingskorting kunt krijgen? Wat de gevolgen zijn? Of wilt u een heffingskorting aanvragen? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst via www.mijnbelastingdienst.nl. Zij kunnen u ook alle informatie geven over voorwaarden van de heffingskortingen. U kunt ook terecht bij het wijk- of gebiedsteam in uw gemeente.