Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het Hoogheemraadschap

In januari ontvangt u weer de aanslag voor de gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting. U heeft mogelijk recht op kwijtschelding van deze aanslagen.

De 7 gemeenten van WerkSaam werken samen met het Hoogheemraadschap. Als u een verzoek om kwijtschelding doet bij het Hoogheemraadschap, geldt uw verzoek om kwijtschelding ook voor de gemeentelijke belasting.

U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het kwijtscheldingsverzoek kunt u contact op nemen met het Gebiedsteam van uw gemeente of met de formulieren brigade. De formulierenbrigade zit niet in elke gemeente.

Op onze website kunt u precies zien waar u terecht kunt voor hulp bij het invullen van formulieren: www.werksaamwf.nl/formulierenbrigade