Scholingsplicht

Als je jonger dan 27 jaar bent en niet werkt dan hoor je een opleiding te volgen. Alleen als je aantoonbaar niet in staat bent om een opleiding te volgen, heb je recht op een uitkering.

De Participatiewet bepaalt namelijk dat je tot je 27e geen recht hebt op een uitkering als je naar school kunt. Je hebt dan meestal recht op studiefinanciering. Dit vraag je aan bij de Dienst Uitvoering en Onderwijs, www.duo.nl.  

Je coach nodigt jou uit om mogelijkheden te onderzoeken om weer te starten met een opleiding die past bij jouw mogelijkheden en wensen. Weet je nog niet welke opleiding geschikt is? Of heb je hulp nodig bij de keuze van een opleiding? Ook hier kan jouw coach je bij helpen.

Ook als naar school gaan (nog) niet mogelijk is omdat je problemen hebt, bespreek dit dan met je coach. Wij helpen je om in contact te komen met de juiste instantie of hulpverlening.

Scholingsplicht