Er komt iemand bij u inwonen. Wat nu?

Als er kinderen of andere personen bij u komen inwonen, heeft dat misschien gevolgen voor uw uitkering. Of uw uitkering wordt aangepast is afhankelijk van uw situatie.

Kostendelersnorm
Voor de bijstand geldt de ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, de hoogte van uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning verblijven, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de lasten kunnen worden gedeeld.

Samenwoning (gezamenlijke huishouding)
Naast de kostendelersnorm, kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Dit is de juridische term voor samenwoning. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander in dezelfde woning woont en u voor elkaar zorgt en bijdraagt in de kosten, zoals gebruikelijk is bij gehuwden of samenwonenden.

Het maakt niet uit met wie u samenwoont. Er hoeft ook geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Door de gezamenlijke huishouding kan uw uitkering lager worden, maar het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Melden
Gaat u samenwonen of komt er iemand bij u inwonen? Dan bent u verplicht dit bij ons te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit misschien gevolgen voor uw uitkering. Zo kan het zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen. Ook kunt u dan een boete krijgen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw inkomenscoach.