Heeft u een schuld bij WerkSaam? Deze is zichtbaar op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

Heeft u van de gemeente een geldlening ontvangen die u via WerkSaam terugbetaalt? Of heeft u in het verleden teveel uitkering ontvangen, die u aan ons moet terugbetalen? Het saldo van al uw schulden bij ons kunt u terugzien op uw Persoonlijke Internet Pagina. Deze pagina kunt u bereiken op www.werksaamwf.nl via ‘Mijn WerkSaam’.

Via ‘Mijn WerkSaam’ bekijkt u eenvoudig en veilig online de gegevens van uw schulden bij WerkSaam. U vindt hier ook de gegevens over uw uitkering, zoals uw uitkeringsspecificaties en uw jaaropgave. Ook kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

U kunt inloggen op Mijn WerkSaam met behulp van uw persoonlijke DigiD.

U ontvangt geen overzicht meer
Tot en met 2017 ontving u van ons eenmaal per jaar een overzicht waarop uw schulden stonden (een zogenaamd saldobiljet). Omdat u de informatie over uw schuld(en) via de PIP nu ieder moment kan opvragen, ontvangt u dit overzicht niet meer schriftelijk via de post.