Nieuws vanuit de cliëntenraad

De cliëntenraad houdt u graag op de hoogte van alles wat zij doen.

Bezoek Jongerenloket
Eind november 2018 zijn enkele leden van de cliëntenraad op bezoek geweest bij het Jongerenloket. De bedoeling van dit bezoek was om te kijken hoe het Jongerenloket werkt. Het Jongerenloket heeft veel overleg met praktijk- en MBO-scholen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de jongeren. Het Jongerenloket is bezig om een website te maken zodat u kunt zien wat de mogelijkheden zijn van het Jongerenloket en waar u straks antwoord kunt krijgen op veel gestelde vragen. De cliëntenraad heeft een goed en open gesprek gehad bij het Jongerenloket en zien bij hen veel motivatie en betrokkenheid in het werk dat zij doen.

Jaarplan cliëntenraad
In het opgestelde jaarplan voor 2019 laat de cliëntenraad zien waar zij aan willen werken komend jaar. Belangrijke punt is onze adviesrol naar WerkSaam. Ook is scholing en training van raadsleden een belangrijk onderwerp. Als het jaarplan helemaal klaar is, kunt u het lezen op onze website: www.werksaamwf.nl/clientenraad