Kostendelersnorm

Als er kinderen of andere personen bij u komen inwonen of 21 jaar oud worden, heeft dat misschien gevolgen voor uw uitkering.

Voor de bijstand geldt de ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met personen van 21 jaar of ouder, de hoogte van uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning verblijven, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de lasten kunnen worden gedeeld. Niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm.

Deze personen tellen niet mee:

• Jongeren tussen de 18 en 21 jaar;

• Studenten van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering (DUO) gemaakt kan worden of die een BBL-opleiding volgen;

• Medebewoners van 21 jaar of ouder die een kamer huren en een commerciële huurovereenkomst hebben. Let op! Deze uitzondering geldt niet ten aanzien van een naaste familie.

Melden
Gaat uw kind of medebewoner starten of stoppen met studeren, samenwonen of komt er iemand bij u inwonen? Dan bent u verplicht dit bij ons te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit misschien gevolgen voor uw uitkering. Zo kan het zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen. Ook kunt u dan een boete krijgen.